BKS Parking

Wie zijn wij Beleid en visie Vacatures Algemene voorwaarden

Contact

Bedrijfsgegevens Veel gestelde vragen Stuur een bericht

Beleid en visie

Het beleid en de strategie van Beheerskantoor Scheveningen B.V. is gericht op vergroting van het raakvlak en uitbreiding van o.a. het beheer en de exploitatie van vastgoed, zolang dit binnen de bedrijfsvoering past en de geschikte middelen hiervoor aanwezig zijn. Het beleid wordt gerealiseerd door de bedrijfsvoering continu af te stemmen op de wensen van opdrachtgevers.

Beheerskantoor Scheveningen B.V. onderscheidt zich van haar concurrenten met een door kennis en toegevoegde waarde gedreven flexibele en gezonde onderneming. Onderdeel van de bedrijfsvoering is de doorlopende aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van duurzame relaties met opdrachtgevers. Hiertoe wordt de klanttevredenheid periodiek gemeten.

Belangrijke aspecten daarbij zijn: ondernemerschap, ambitie, slagkracht, handelingssnelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de directie er zorg voor te dragen dat binnen het bedrijf de juiste middelen en voldoende praktisch en theoretisch geschoold personeel beschikbaar is voor het praktisch implementeren van het geformuleerde beleid. Daar waar nodig en/of wenselijk worden medewerkers bijgeschoold, dit gebeurt zowel intern als extern.

Doelmatig en beheerst verrichten van werkzaamheden is inherent aan een bedrijfsvoering die openstaat voor verbetering en aanpassingen. Het beleid en de organisatie als geheel is bij voortduring onderhevig aan het bepalen van doelstellingen, de uitvoering en beoordeling van preventieve en correctieve maatregelen en indien nodig aanpassing van het beleid. Dit geheel wordt verder vormgegeven binnen de kaders van de voor Beheerskantoor Scheveningen B.V. geldende wet- en regelgeving.

Om de implementatie van het beleid binnen de organisatie op structurele wijze te laten plaatsvinden wordt er jaarlijks door de directie een plan vastgesteld. Het plan bevat concrete doelstellingen en wordt periodiek door de directie bewaakt op de voortgang waardoor een continue verbetering wordt gerealiseerd.

Als hulpmiddel bij de realisatie van het geformuleerde beleid werd aan de organisatie en beheersing van processen structuur gegeven door het implementeren van een kwaliteitssysteem conform de eisen en richtlijnen uit de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.

Door het management zullen periodiek verificaties worden uitgevoerd teneinde vast te stellen of het kwaliteitssysteem overeenkomstig het geformuleerde beleid doeltreffend functioneert.