Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van BKS Parking, inzake de website bksparking.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via de website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Beheer

Deze website staat onder beheer van Beheerskantoor Scheveningen. De contactgegevens zijn te vinden op de pagina Contactgegevens. BKS Parking is de handelsnaam van Beheerskantoor Scheveningen B.V.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van BKS Parking, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem en worden enkel gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door BKS Parking. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BKS Parking. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

BKS Parking bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt enkel gebruik van een cookie van Google Analytics, waardoor we inzicht krijgen in het gebruik van de website.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van BKS Parking. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.